ศิษย์เก่าสารสนเทศศาสตร์ รุ่น 3

ศิษย์เก่าสารสนเทศศาสตร์ รุ่นที่ 3 

รหัสนักศึกษา : 5216hi101

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.เบญจพร ลาวิลาศ

 ชื่อเล่น : เจ๋ง

 ที่อยู่ : 84 หมู่ 11 บ้านแสนพัน ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47230

 เบอร์โทร : 087-9462391

 อีเมล์ : benjaporn101@hotmail.com


 

รหัสนักศึกษา : 5216hi103

ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น มาจอมศรี

ชื่อเล่น : หนั่น

 ที่อยู่ : 142 หมู่ 2 บ้านมะนาว ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140

 เบอร์โทร : 080-1904706

 อีเมล์ : -

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi104

ชื่อ-นามสกุล : นายสร้างสรรค์ มั่งมูล

ชื่อเล่น : ขวด

 ที่อยู่ : 94/2 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190

 เบอร์โทร : 085-4565833

 อีเมล์ : -

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi105

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สุดาภา ศรีโสภา

ชื่อเล่น : ปุ๊

 ที่อยู่ : 90 หมู่ 12 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250

 เบอร์โทร : 081-7835125

 อีเมล์ : sudapa1533@hotmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi106

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.กิตติกา แสนเสน

ชื่อเล่น : จ๊อย

 ที่อยู่ : 350 หมู่ 8 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

 เบอร์โทร : 084-4309976

 อีเมล์ : joy_story@hotmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi107

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.เดือนเพ็ญ หัสขันธ์

ชื่อเล่น : นุ๊กนิ๊ก

 ที่อยู่ : 590 หมู่ 9 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

 เบอร์โทร : 083-3349678

 อีเมล์ : nick_900121@hotmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi108

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ณัฐญาดา แสนดี

ชื่อเล่น : ปุ๋ย

 ที่อยู่ : 158 หมู่ 5 ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260

 เบอร์โทร : 090-3540429

 อีเมล์ : kitty_pukpui@hotmail.co.th

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi109

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ศศิธร ทัศนพงษ์

ชื่อเล่น : กวาง

 ที่อยู่ : 280 หมู่ 6 ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130

 เบอร์โทร : 088-5622582

 อีเมล์ : sasithor109@gmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi111

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.พชรพร ตาสว่าง

ชื่อเล่น : ติงนอย

 ที่อยู่ : 67/11 ซอยน้ำคำ 2 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

 เบอร์โทร : 086-2266734

 อีเมล์ : nullirter.tingnoy@gmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi113

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.เฟื่องฟ้า โถดาสา

ชื่อเล่น : เจี๊ยบ

 ที่อยู่ : 22 หมู่ 1 บ้านนาม่วง ต.นาม่วง อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180

 เบอร์โทร : 089-2774491

 อีเมล์ : jieb_jieb30@hotmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi115

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ปรียาภรณ์ หาชื่น

ชื่อเล่น : เปรี้ยว

 ที่อยู่ : 296/2 หมู่ 1 บ้านนาคู ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160

 เบอร์โทร : 081-0196369

 อีเมล์ : prlaw_puklik@hotmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi116

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.จรรยา ชนะรัตนธรรม

ชื่อเล่น : นก

 ที่อยู่ : 1851/34 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

 เบอร์โทร : 090-0230116

 อีเมล์ : the_memory_23@hotmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi117

ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ สิงห์หันต์

ชื่อเล่น : อ้น

 ที่อยู่ : 73/1 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

 เบอร์โทร : 087-2277736

 อีเมล์ : dotz@usa.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi118

ชื่อ-นามสกุล : นายนรเดช อินานันท์

ชื่อเล่น : บอล

 ที่อยู่ : 47/4 ซ.ประชาอุทิศ 3 ถ.ประชาอุทิศ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

 เบอร์โทร : 084-9345636

 อีเมล์ : max_pb_pittboard@hotmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi119

ชื่อ-นามสกุล : นายธนัช อ่อนทา

ชื่อเล่น : นิว

 ที่อยู่ : 204/2 หมู่ 14 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

 เบอร์โทร : 083-3331153

 อีเมล์ : tanat.is.snru@gmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi120

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.จิตตรา ภูนาศรี

ชื่อเล่น : ซิง

 ที่อยู่ : 91 หมู่ 3 บ้านนาถ่อน ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250

 เบอร์โทร : 084-4588494

 อีเมล์ : ultraman_sing@hotmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi122

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สุกฤตา วงศ์ภาคำ

ชื่อเล่น : ตาล

 ที่อยู่ : 97 หมู่ 1 ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 

 เบอร์โทร : 088-7339484

 อีเมล์ : hello-kitty_tarn@hotmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi123

ชื่อ-นามสกุล : นายภูวดล มาลาทอง

ชื่อเล่น : นิว

 ที่อยู่ : อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150

 เบอร์โทร : 083-3270804

 อีเมล์ : poowadol52@gmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi124

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.พัชธิตา พลหาราช

ชื่อเล่น : นุช

 ที่อยู่ : 40 หมู่ 11 บ้านห้อม ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000

 เบอร์โทร : 086-1006812

 อีเมล์ : nu_zest_zimozaki@hotmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi125

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.จารุวรรณ กาญจนสิริอังกูร

ชื่อเล่น : ปุ๋ย

 ที่อยู่ : 105/49 หมู่ 13 ต.ธาตุเชิงชุม อเมือง จ.สกลนคร 47000

 เบอร์โทร : 082-1133969

 อีเมล์ : @gmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi128

ชื่อ-นามสกุล : นายเจนณรงค์ สุริยนต์

ชื่อเล่น : โจ้

 ที่อยู่ : 1 หมู่ 9 ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48170

 เบอร์โทร : 089-2774491

 อีเมล์ : @gmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi130

ชื่อ-นามสกุล : สิบเอกยุวดี ผงสินสุ

ชื่อเล่น : หลิ๋ว

 ที่อยู่ : 168/2 หมู่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

 เบอร์โทร : 082-2270694

 อีเมล์ : liwe_yuwadee@hotmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi132

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.จิราภรณ์ ดวงใจ

ชื่อเล่น : แอม

 ที่อยู่ : 150 หมู่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

 เบอร์โทร : 088-3130538

 อีเมล์ : @gmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi134

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.วิภาพร ชูทอง

ชื่อเล่น : วิ

 ที่อยู่

 เบอร์โทร : 082-1088541

 อีเมล์ : wiparpon_wi@hotmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi135

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.จิตรพิสุทธ์ พิณพิมาย

ชื่อเล่น : กิ๊ฟ

 ที่อยู่ : 60/9 บ้านโพธิชัย ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

 เบอร์โทร : 086-0177454

 อีเมล์ : gif_gifgf@hotmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi136

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.อิงครัตน์ คะบุตร

ชื่อเล่น : อุ๋งอิ๋ง

 ที่อยู่ : 97 หมู่ 7 บ้านคำโพนทอง ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

 เบอร์โทร : 087-6364408

 อีเมล์ : inging_babwa@hotmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi137

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.นรินทร์พร งอยภูธร

ชื่อเล่น : จุ๋ม

 ที่อยู่ : 88 หมู่ 1 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260

 เบอร์โทร : 085-6085199

 อีเมล์ : narinporn137@gmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi139

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.มุกดา บุบไชยา

ชื่อเล่น : ตั๊ก

 ที่อยู่ : 25/12 บ้านเจริญศิลป์ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290

 เบอร์โทร : 088-5622476

 อีเมล์ : tak_799@hotmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi140

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.นิรพร ถึงคำภู

ชื่อเล่น : แพร

 ที่อยู่ : 31 หมู่ 12 บ้านหนองคำ ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180

 เบอร์โทร : 086-2372898

 อีเมล์ : aum.reewi2532@hotmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi141

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.วราภัณฑ์ แสงกล้า

ชื่อเล่น : ตั้น

 ที่อยู่ : 36 หมู่ 6 ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

 เบอร์โทร : 087-2252455

 อีเมล์ : waraphun2009@hotmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi142

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.นิภาวัลย์ มงคล

ชื่อเล่น : อ้อม

 ที่อยู่ : 85 หมู่ 1 บ้านหัวขัวใต้ ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170

 เบอร์โทร : 088-7453363

 อีเมล์ : nipawan-1234@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi143

ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ ว่องไว

ชื่อเล่น : โอ

 ที่อยู่ : 103/2 ต.บ่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150

 เบอร์โทร : 080-6196768

 อีเมล์ : @gmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi144

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.พิชชาพร แสนสามารถ

ชื่อเล่น : ก้อย

 ที่อยู่ : 73 หมู่ 1 ตหนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม 48130

 เบอร์โทร : 087-9556636

 อีเมล์ : picha_90@windowslive.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi148

ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ กบิลพัฒน์

ชื่อเล่น : กึ๋ย

 ที่อยู่ : -

 เบอร์โทร : 086-2291937

 อีเมล์ : kuye.santi@hotmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5216hi150

ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชษฐ์ วงศ์แดง

ชื่อเล่น : เปิ้ล

 ที่อยู่ : -

 เบอร์โทร : 08

 อีเมล์ : @gmail.com

 

 

 

 

 -


วันที่ : 3 มี.ค. 2556
ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
อ่าน : 3818

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031