ศิษย์เก่าสารสนเทศศาสตร์ รุ่น 2

 

ศิษย์เก่าสารสนเทศศาสตร์ รุ่นที่ 2 

รหัสนักศึกษา : 5116hi102

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.นิภาภรณ์ เนตรวงศ์

 ชื่อเล่น : ปุ๋ย

 ที่อยู่ : -

 เบอร์โทร : 087-9445981

 อีเมล์ : -


 

รหัสนักศึกษา : 5116hi103

ชื่อ-นามสกุล :น.ส.เอมฤทัย เพลิดฤทธิ์

ชื่อเล่น : เอม

 ที่อยู่ : -

 เบอร์โทร : 088-4900892

 อีเมล์ : amruethai@gmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5116hi105

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.วงพัตรา หลุนบูชา

ชื่อเล่น : เลิฟ

 ที่อยู่ : -

 เบอร์โทร : 085-6595153

 อีเมล์ : love_loveley@hotmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5116hi106

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ทิพยุภา พิมพ์พันธ์

ชื่อเล่น : เหมียว

 ที่อยู่ : -

 เบอร์โทร : 080-0113936

 อีเมล์ : thipyupa@hotmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5116hi108

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.นิตติยา นาโควงค์

ชื่อเล่น : หวาน

 ที่อยู่ : -

 เบอร์โทร : 082-1148990

 อีเมล์ : namwan11@hotmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5116hi110

ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษฎา ภูดี

ชื่อเล่น : โต

 ที่อยู่ : -

 เบอร์โทร : 080-7613390

 อีเมล์ : kritsada_29@hotmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5116hi111

ชื่อ-นามสกุล : นายจักรกฤษณ์ ชัยนัด

ชื่อเล่น : ท๊อป

 ที่อยู่ : -

 เบอร์โทร : -

 อีเมล์ : jugkkrit@windowslive.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5116hi114

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.พัชรี มูลสาร

ชื่อเล่น : พัช

 ที่อยู่ : -

 เบอร์โทร : 083-3619448

 อีเมล์ : pac.aat@gmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5116hi115

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.วราพรรณ วงศ์กาฬสินธุ์

ชื่อเล่น : ม่อน

 ที่อยู่ : -

 เบอร์โทร : 082-8570992

 อีเมล์ : waraphan_1329@hotmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5116hi116

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.พัชรา วงค์ตาผา

ชื่อเล่น : แอ้น

 ที่อยู่ : -

 เบอร์โทร : 088-4019193

 อีเมล์ : patchara-wong@hotmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5116hi117

ชื่อ-นามสกุล : นายวีระศักดิ์ พิจารณ์

ชื่อเล่น : ปาร์ม

 ที่อยู่ : -

 เบอร์โทร : 080-7605206

 อีเมล์ : king1986king@hotmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5116hi119

ชื่อ-นามสกุล :นายศักยุจจ์ กุลตั้งวัฒนา

ชื่อเล่น : อุ้ย

 ที่อยู่ : -

 เบอร์โทร : 087-8562244

 อีเมล์ : ouienjoy@hotmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5116hi121

ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพล พรหมดิเรก

ชื่อเล่น : เปกค์

 ที่อยู่ : -

 เบอร์โทร : 089-2768144

 อีเมล์ : pon36770@hotmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5116hi124

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.วาสิฎฐี บุระวงค์

ชื่อเล่น : หนิง

 ที่อยู่ : -

 เบอร์โทร : 085-7605864

 อีเมล์ : taro_chinjung@hotmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5116hi125

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.พรทิพย์ ไชยบัน

ชื่อเล่น : แป้ง

 ที่อยู่ : -

 เบอร์โทร : 080-7404313

 อีเมล์ : pp-prontip@hotmail.com

 

 

 

รหัสนักศึกษา : 5116hi126

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.จิตรฤทัย สอนสา

ชื่อเล่น : แวว

 ที่อยู่ : -

 เบอร์โทร : 082-1240317

 อีเมล์ : jitruthai@hotmail.com

 

 

 

 

 -


วันที่ : 4 มี.ค. 2556
ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
อ่าน : 3737

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031