ภาพกิจกรรม

 
  ภาพกิจกรรม [ โครงการ ห้องสมุดนี้ พี่ให้น้อง ]
โครงการ "ห้องสมุดนี้ พี่ให้น้อง" โดยสาขาสารสนเทศศาสตร์ และชมรมคนรักหนังสือ ร่วมกับ บริษัทเดอเบล จำกัด ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
คลิกดูภาพขนาดใหญ่

กลับ  ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031