ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ สารสนเทศสัญจร ครั้งที่ 9 ]
สารสนเทศสัญจร ครั้งที่ 9 วันที่ 25 - 29 กุมพาพันธ์ 2556 ที่ กรุงเทพฯ อยุธยา ชะอำ หัวหิน
: 267
: 206
: 211
: 186
: 179
: 195
: 190
: 183
: 196
: 197
: 192
: 162
: 178
: 192
: 195
: 158
: 173
: 169
: 167
: 156
: 154
: 168
: 148
: 147
: 154
: 132
: 142
: 151
: 166
: 163

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031