ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ สารสนเทศสัญจร ครั้งที่ 9 ]
สารสนเทศสัญจร ครั้งที่ 9 วันที่ 25 - 29 กุมพาพันธ์ 2556 ที่ กรุงเทพฯ อยุธยา ชะอำ หัวหิน
: 273
: 212
: 218
: 192
: 183
: 201
: 196
: 188
: 202
: 201
: 199
: 166
: 185
: 202
: 200
: 165
: 180
: 176
: 176
: 161
: 157
: 173
: 152
: 154
: 159
: 140
: 149
: 154
: 167
: 170

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031