ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ สารสนเทศสัญจร ครั้งที่ 9 ]
สารสนเทศสัญจร ครั้งที่ 9 วันที่ 25 - 29 กุมพาพันธ์ 2556 ที่ กรุงเทพฯ อยุธยา ชะอำ หัวหิน
: 135
: 125
: 120
: 120
: 124
: 124
: 118
: 116
: 116
: 118
: 114
: 115
: 111
: 106
: 112
: 110
: 113
: 105
: 107
: 114
: 111
: 101
: 101
: 107
: 107
: 113
: 109
: 111
: 107
: 125

ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 2 [3] 4 5 6 7 8 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031