ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ สารสนเทศสัญจร ครั้งที่ 9 ]
สารสนเทศสัญจร ครั้งที่ 9 วันที่ 25 - 29 กุมพาพันธ์ 2556 ที่ กรุงเทพฯ อยุธยา ชะอำ หัวหิน
: 134
: 129
: 125
: 126
: 122
: 129
: 122
: 110
: 104
: 117
: 106
: 109
: 107
: 119
: 112
: 110
: 122
: 114
: 106
: 111
: 107
: 109
: 108
: 102
: 84
: 100
: 100
: 98
: 99
: 98

ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031