ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ สารสนเทศสัญจร ครั้งที่ 9 ]
สารสนเทศสัญจร ครั้งที่ 9 วันที่ 25 - 29 กุมพาพันธ์ 2556 ที่ กรุงเทพฯ อยุธยา ชะอำ หัวหิน
: 114
: 104
: 103
: 99
: 87
: 96
: 107
: 102
: 99
: 88
: 80
: 78
: 104
: 85
: 83
: 81
: 114
: 95
: 118
: 89
: 120
: 93
: 103
: 95
: 96
: 97
: 103
: 107
: 92
: 107

ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 2 3 4 5 [6] 7 8 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031