ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ สารสนเทศสัญจร ครั้งที่ 9 ]
สารสนเทศสัญจร ครั้งที่ 9 วันที่ 25 - 29 กุมพาพันธ์ 2556 ที่ กรุงเทพฯ อยุธยา ชะอำ หัวหิน
: 109
: 88
: 103
: 89
: 85
: 88
: 84
: 86
: 105
: 104
: 133
: 115
: 116
: 126
: 122
: 101
: 91
: 101
: 111
: 99
: 130
: 96
: 113
: 95
: 114
: 96
: 95
: 115
: 117
: 94

ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 2 3 4 5 6 [7] 8 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031