ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ สัมนาสารสนเทศศาสตร์ รุ่น 4 ]
สัมนาสารสนเทศศาสตร์ รุ่น 4 ณ พัทยา เกาะล้าน วันที่ 25 มีนาคม 2557
: 77
: 74
: 67
: 70
: 65
: 72
: 62
: 63
: 66
: 65
: 65
: 58
: 75
: 55
: 51
: 56
: 51
: 65
: 66
: 61
: 56
: 61
: 65
: 60
: 63
: 64
: 60
: 68
: 67
: 55

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031