ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ สัมนาสารสนเทศศาสตร์ รุ่น 4 ]
สัมนาสารสนเทศศาสตร์ รุ่น 4 ณ พัทยา เกาะล้าน วันที่ 25 มีนาคม 2557
: 64
: 61
: 57
: 59
: 56
: 59
: 55
: 55
: 56
: 56
: 54
: 50
: 62
: 46
: 45
: 45
: 42
: 57
: 55
: 49
: 49
: 52
: 56
: 54
: 56
: 55
: 52
: 60
: 56
: 44

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031