ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ กิจกรรมรับน้องสารสนเทศศาสตร์ รุ่นรหัส 57 ]
กิจกรรมรับน้องสารสนเทศศาสตร์ รุ่นรหัส 57 ณ ลานกิจกรรม K-PARK สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ วันที่ 15 สิงหาคม 2557
: 95
: 87
: 87
: 71
: 64
: 75
: 70
: 62
: 72
: 71
: 84
: 75
: 76
: 71
: 78
: 71
: 79
: 76
: 70
: 85
: 84
: 79
: 72
: 84
: 77
: 70
: 65
: 67
: 70
: 70

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031