ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ กิจกรรมรับน้องสารสนเทศศาสตร์ รุ่นรหัส 57 ]
กิจกรรมรับน้องสารสนเทศศาสตร์ รุ่นรหัส 57 ณ ลานกิจกรรม K-PARK สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ วันที่ 15 สิงหาคม 2557
: 80
: 74
: 74
: 61
: 56
: 67
: 61
: 55
: 63
: 60
: 72
: 69
: 67
: 64
: 69
: 63
: 66
: 63
: 61
: 76
: 72
: 67
: 62
: 71
: 63
: 59
: 57
: 55
: 59
: 61

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031