ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ประมวลภาพ บัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ รุ่น 3 ]
ประมวลภาพ บัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ รุ่น 3 ณ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 12 ตุลาคม 2557
: 117
: 114
: 106
: 111
: 110
: 110
: 114
: 106
: 103
: 93
: 91
: 89
: 99
: 93
: 94
: 112
: 104
: 113
: 101
: 104
: 110
: 104
: 104
: 101
: 97
: 100
: 106
: 104
: 95
: 98

ไปที่หน้า : [1] 2 3 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031