ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ประมวลภาพ บัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ รุ่น 3 ]
ประมวลภาพ บัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ รุ่น 3 ณ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 12 ตุลาคม 2557
: 61
: 55
: 52
: 43
: 59
: 55
: 61
: 55
: 59
: 48
: 49
: 45
: 45
: 41
: 51
: 61
: 54
: 53
: 48
: 53
: 54
: 50
: 51
: 52
: 51
: 53
: 51
: 53
: 47
: 47

ไปที่หน้า : [1] 2 3 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031