ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ประมวลภาพ บัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ รุ่น 3 ]
ประมวลภาพ บัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ รุ่น 3 ณ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 12 ตุลาคม 2557
: 101
: 97
: 95
: 99
: 96
: 98
: 98
: 91
: 93
: 81
: 79
: 76
: 83
: 76
: 83
: 99
: 88
: 97
: 87
: 85
: 94
: 89
: 92
: 88
: 84
: 86
: 91
: 91
: 80
: 83

ไปที่หน้า : [1] 2 3 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031