ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ สัมนาสารสนเทศศาสตร์ รุ่น5 ]
สัมนาสารสนเทศศาสตร์ รุ่น5 ณ พัทยา เกาะล้าน วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
: 56
: 52
: 43
: 49
: 47
: 49
: 39
: 35
: 39
: 37
: 36
: 36
: 36
: 37
: 41
: 40
: 43
: 48
: 49
: 35
: 33
: 38
: 39
: 37
: 46
: 37
: 34
: 42
: 40
: 36

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031