ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ สัมนาสารสนเทศศาสตร์ รุ่น5 ]
สัมนาสารสนเทศศาสตร์ รุ่น5 ณ พัทยา เกาะล้าน วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
: 64
: 59
: 51
: 101
: 51
: 53
: 44
: 40
: 47
: 42
: 39
: 40
: 51
: 41
: 50
: 43
: 57
: 53
: 58
: 39
: 36
: 45
: 43
: 42
: 49
: 40
: 36
: 45
: 42
: 38

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031