มอบให้แด่รุ่นพี่ สารสนเทศศาสตร์รุ่น 3

Embed code :
Link :
หมวดหมู่วิดีโอ : SNRU VIDEO

วันที่ : 20 มิ.ย. 2556
ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ดู : 689

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031