ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน เดือน มีนาคม

 1. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบรรณารักษ์ 1 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
            วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็คทรอนิกส์) ของห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ
            บันทึกระเบียนบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศลงฐานข้อมูลห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นหนังสือได้บนระบบห้องสมุดอัตโนมัติจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์
            บริการงานห้องสมุดทั่วไป ได้แก่ ให้บริการยืม-คืนหนังสือ บริการต่ออายุการยืมหนังสือ ปรับหนังสือเกินกำหนด
 คุณสมบัติ
           เพศชาย/หญิง
           วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
           สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เนตได้ดี
           มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 300 คะแนนขึ้นไป)
           มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจรักในการบริการ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
           หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


 งานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
 อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 0-2441-5090 ต่อ 1612, 1209, 1512
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2. สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครบรรณารักษ์ 1 อัตรา ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2557
ติดตามรายละเอียด ใน Link http://www.kpi.ac.th/kpith/pdf/57/ประกาศสมัครงาน%2057.pdf
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
3. ห้องสมุดมารวย รับสมัครเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
4. บริษัท มติชน จำกัด(มหาชน)

กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-5890020 ต่อ 1711,1720
โทรสาร: ไม่ระบุ
 อีเมล์: ไม่ระบุ
 เว็บไซต์ :
www.matichon.co.th
 
รายละเอียดตำแหน่งงาน
ตำแหน่งที่รับสมัคร :
 บรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง สังกัดศูนย์ข้อมูล
อัตราเงินเดือน:
 -
สวัสดิการ :
 
อัตราที่รับ : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : - วุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์
   - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
   - มีประสบการณ์ด้านศูนย์ข้อมูลและภาษาอังกฤษดี
   - ติดตามข่าวสารและและใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
   - สามารถเข้างานเวลา 04.00-13.00 ได้
ติดต่อ :
 ฝ่ายบุคคล 
วิธีการรับสมัคร :
 สมัครได้ด้วยตัวเอง พร้อมหลักฐาน ที่ฝ่ายบุคคล ชั้น 7 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12 ถ.เทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ 1 จตุจักร กทม 10900 โทร.02-589-0020 ต่อ 1722,1711 เวลา 08.30น. - 14.00น. ยกเว้น เสาร์ - อาทิตย์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 วันที่ : 19 มี.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 747

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031